Chủ sở hữu website: Nguyễn Trọng Hiếu

MST: 8320904249

Điện thoại : 0815.152.166

Email: huongquevietnam77@gmail.com

Địa chỉ: 275 Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp phú mỹ 1, Tân Thành, BRVT